Aktuella Andelsspel/ Tidigare Vinster

 

 

Expressen artikel om mina två storvinster sommaren 2020

 • 18 Juli 2020 V75, 371 287 kr inspelat (18 456kr/100kr andel)
 • 31 Juli 2020 V86, 1,9 miljoner inspelat (46 560kr/100kr andel)

 

Övriga ”små vinster”

TravBurmans Lilla / 100kr x 25 andelar (V75/V86/GS75)

 • 815 kronor/andel 12/1/2022 (V86)
 • 2640 kronor/andel 4/9/2021 (V75)

TravBurman Exklusiv / 299kr x 15 andelar (V75)

 • 608 kronor/andel 7/5/2022 (V75)
 • 723 kronor/andel 4/12/2021 (V75)
 • 2497 kronor/andel 18/8/2021 (V75)
 • 916 kronor/andel 30/5/2021 (V75)
 • 756 kronor/andel 12/5/2021 (V86)
 • 1177 kronor/andel 25/12/2020 (V75)
 • 780 kronor/andel 29/8/2020 (V75)
 • 795 kronor/andel 9/8/2020 (V75)
 • 504 kronor/andel 8/8/2020 (V75)